Nordiske Jakt og fiskedagene 2019

Nordiske Jakt og fiskedagene 2019

Me vil vera tilstades  på Norsk Skogmuseum, Håndverkertorget 8.-11. August 2019.

Forbundet Kystens Landstevne 2018

🙂

2019

10. jul, 2019

Forbundet Kysten sitt Landstemne 2019

Skal vera i Trondheim 18-21. Juli og me reiser dit for å delta

3. jun, 2018

I 2018 har me takka JA til å delta på Forbundet Kysten sitt landsstemne /Havnedagene i Haugesund 19.-21. Juli .

De kan og treffa oss på Skudefestivalen: 5.-8. juli og i

Elverum på De nordiske jakt-

og fiskedagene 9-12.august.

 

 

 

I 2016 har me takka JA til å delta på:

30.juni - 3.juli 2016: Skudefestivalen.

09. - 11. september 2016: Skansen, Stockholm

 

Namnet Lind

Linset, Lindgjerdet, Lindås, Linøy osv

Me deltok på Nordisk Kystkulturfestival i Mariehamn, Åland. Juli 2015

Lindebast

Verktyet er primitivt, men dette er brukt på gardane på Vestlandet i mange generasjonar.

Basten ligg mellom barken og veden på treet. Me tar bark  av treet når det svar best, ca 1.juni på våre kantar. Barken ligg i vatn nokre mnd. for å vaska ut lignin-stoffet. Me seier at barken ligg til fåning. Etter det er basten klar til bruk, den er fådd. 

Redskap

Demonstrasjon

Basten blir henta. 1.juni 2012

Lindeskog. Åkra i Sunnhordland.

Lindetre har hjerteforma blad.

Demonstrasjon

Kurs i Lindebasttau: Laurdag 9. Juni startar kurset med å henta bark i lindeskogen i Åkra. Barken blir same dag lagt i sjøen . Her må den ligge ca 3 mnd, då fortset kurset utover hausten. Det er plass til fleire deltakarar. Velkommen til kurs: Korleis laga tau av lindebast..

19. aug, 2014

Vel heime etter vellukka treff på Norsk Skogmuseum i Elverum

8. jun, 2014

Takka JA til å delta på Jakt og Fiskedagene i Elverum 7.-10. august 2014

Interessa for demonstrasjonen er til stades..
Norsk Skogmusem august 2014.

Oslo juli 2014