22. aug, 2017

Heime frå Haugesund

Trass delvis dårleg vær, var stemninga god og besøka ved spikerteltet mange. Me var overraska over den store interessa. Me gler oss til Forbundet Kysten sitt Landsstemne her til neste år...

Oslo juli 14

Mellom barken og veden...

juli 2014, Oslo Kystkulturfestival og Forbundet Kystens Landsstemne. Flott stemne og stor interesse..

Sommaren 2014 deltok me på  på Forbundet KYSTEN sitt landsstemne i Oslo i juli og på Jakt-og Fiskedagene i Elverum i august.