Island juli 2011

Bast kan nyttast til meir enn å tvinna tau..

Basten ligg mellom barken og veden på lindetre.

Børatog