Lindebast ligg tett i tett mellom barken og veden.